Loạn Phái

Danh Hiệu : Chưởng Môn

I.NPC liên quan.

 • Tiến hành Báo Danh  ở NPC HOẠT ĐỘNG MA VŨ THẦN KIẾM tại Thành Chính vào tối 19h00 thứ 2-4-6. 19h15 bắt đầu trận
 •  
 • Untitled
 •  
 • UntitledII.Luật trong LOẠN CHIẾN
 • Báo Danh trong 15 phút
 • 19h15 tiến hành vào vòng GIỮ XE, có 4 vòng GIỮ XE
 • Sau 4 vòng GIỮ XE, anh hùng phải cố gắng đánh sao để được trong TOP 1-16. Để được xếp vào vòng loại 16
 • Vào được vòng 16 các anh hùng sẽ được xếp THEO CẶP từ LÔI ĐÀI 1 >>LÔI ĐÀI 8.
 • 8 CẶP ĐẤU đó sẽ chọn ra 8 NGƯỜI CHIẾN THẮNG để vào vòng 8 CƯỜNG
 • 4 CẶP ĐẤU đó sẽ chọn ra 4 NGƯỜI CHIẾN THẮNG để vào vòng 4 CƯỜNG
 • 2 CẶP ĐẤU đó sẽ chọn ra 2 NGƯỜI CHIẾN THẮNG để vào vòng CHUNG KẾT
 • Vòng chung kết là vòng 1 vs 1. 1 hạ 1, người kia chiến thắng. Đặt trong trường hợp hết giờ mà vẫn chưa giết được nhau (HÒA). Thì người gây ra sát thương cao hơn sẽ ĐOẠT TÂN VƯƠNG.

III.Quà thưởng của <Tân Vương><Người Chơi Tham Gia Loạn Chiến>

Quà thưởng sẽ tự động gửi vào túi của các anh hùng. Các anh hùng hãy đở trống 25 ô để nhận nhé.

Tân Vương sau khi chiến thắng thì đến <Cờ Quán Quân> (196-212) của bản đồ thi đấu nhận thưởng.

Hạng Phần Thưởng
Quán Quân
 • 1000 Tiền Xu
 • 10 Rương Bảo Thạch Cao
 • 10 Rương Bảo Thạch Trung
 • 40000 Mảnh Ngoại Trang
 • 200 Rương Huyền Thoại Anh Hùng
 • 5000 Trùng Sinh Đơn
 • 300 Vạn Đồng
 • Danh Hiệu : Tân Nhân Vương (24h)
Á Quân
 • 800 Tiền Xu
 • 10 Rương Bảo Thạch Cao
 • 10 Rương Bảo Thạch Trung
 • 30000 Mảnh Ngoại Trang
 • 150 Rương Huyền Thoại Anh Hùng
 • 5000 Trùng Sinh Đơn
 • 200 Vạn Đồng
Tứ Cường
 • 500 Tiền Xu
 • 5 Rương Bảo Thạch Cao
 • 5 Rương Bảo Thạch Trung
 • 20000 Mảnh Ngoại Trang
 • 100 Rương Huyền Thoại Anh Hùng
 • 5000 Trùng Sinh Đơn
 • 200 Vạn Đồng
Bát Cường
 • 400 Tiền Xu
 • 5 Rương Bảo Thạch Cao
 • 5 Rương Bảo Thạch Trung
 • 20000 Mảnh Ngoại Trang
 • 100 Rương Huyền Thoại Anh Hùng
 • 5000 Trùng Sinh Đơn
 • 200 Vạn Đồng
Vòng 16
 • 400 Tiền Xu
 • 5 Rương Bảo Thạch Cao
 • 5 Rương Bảo Thạch Trung
 • 10000 Mảnh Ngoại Trang
 • 100 Rương Huyền Thoại Anh Hùng
 • 5000 Trùng Sinh Đơn
 • 100 Vạn Đồng
Rương Loạn Chiến
Mở rương cơ hội nhận được
500 Mảnh Ấn
200 Mảnh Ngoại Trang
500 Mảnh Già Lam Kinh
500 Trùng Sinh Đơn
500 Rương Bí Tịch Trấn Phái