Nhặt Rương Phú Quý

04-12-2019Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

THỜI GIAN XUẤT HIỆN QUẢ HOÀNG KIM

LẦN 1=0800
LẦN 2=1400

LẦN 3=2300

Map 115 Mông Cổ Vương Đình 216.215

QUÀ KHI Mở Rương Phú Quý

  • Ngẫu nhiên các anh hùng sẽ nhận được Đồng và Tiền Xu

__________________________________
Trân trọng
Thiên Phụng Kiếm
kiemthethienphung.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp