Kỹ Năng Thất Truyền – Bí Truyền (180-200)

30-06-2019Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

 

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là bandicam-2020-04-02-02-40-09-801.jpg

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là bandicam-2020-04-02-02-41-14-001.jpg

 

I :NPC NÂNG CẤP

 

 

Đến NPC Cơ Quan Nâng Cấp >> Nâng Cấp Kỹ Năng Thật Truyền -Bí Truyền

II: Nguyên Liệu

CấpLinh Hồn Phụng Hoàng LửaKNB Thiên Phụng KiếmTỉ Lệ
Thất Truyền 1101040%
Thất Truyền 21010 40%
Thất Truyền 31010 40%
Thất Truyền 41010 40%
Thất Truyền 51010 40%
Thất Truyền 61010 40%
Thất Truyền 71010 40%
Thất Truyền 81010 40%
Thất Truyền 91010 40%
Thất Truyền 101010 40%
Bí Truyền 12020 40%
Bí Truyền 22020 40%
Bí Truyền 32020 40%
Bí Truyền 42020 40%
Bí Truyền 52020 40%
Bí Truyền 62020 40%
Bí Truyền 72020 40%
Bí Truyền 82020 40%
Bí Truyền 92020 40%
Bí Truyền 102020 40%

Lưu Ý

  • Linh hồn phụng hoàng lửa được dung luyên từ 100 Lệnh Bài Kỹ Năng Bí Truyền (180-200). Đến NPC Cổ Thiên Lạc để dung luyện
  • Khi nâng cấp thất bại, chỉ mất nguyên liệu, không rớt cấp
  • Phải học đến kỹ năng Thất Truyền 10. thì mới được phép học kỹ năng Bí Truyền 1>>10
  • Chỉ được dùng 2 Phái, nếu chuyển phải mà nâng kỹ năng khác, kỹ năng cũ sẽ bị xóa đi.

__________________________________
Trân trọng
Thiên Phụng Kiếm
kiemthethienphung.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp