Lịch Hoạt Động Game

18-02-2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Khung GiờSự KiếnKhu Vực Xuất HiệnQuà Tiêu Diệt
02h22
8h30
12h30
Tam Kỳ Lân Ngạc Hà

Tọa Độ : Đến NPC Hoạt Động (Phượng Tường Phủ) >> Vào Bản Đồ Ngạc Hà. Ấn TAB sẽ hiện rõ các tọa độ của BOSS
Người tiêu diệt 1 Boss Kỳ Lân Nhận Được
20 Tiền Xu
100 Tiền Du Long
20 Lam Long Đơn Thô (Không Khóa)
4 Rương Huyền Thoại Anh Hùng
50 Nguyên Liệu Event
2 Tỷ EXP
200 Mảnh Ngoại Trang
100 Lam Long Đơn
Những món rớt từ BOSS (Ngẫu Nhiên)
Tọa Độ : Map 105 Đôn Hoàng Cổ Thành (229-228)
20h00Lửa Trại Vui VẻPhường Tường PhủĐứng dưới lửa trại nhận đồng
8h05
1205
20h05
Giặc Ngoại XâmĐại Lý PhủKhi tham gia sự kiện các bạn Đến NPC Đại Trang (Giữa Thành)>> Bật Chế Độ Pk Trong Thành Để đánh được quái trong Đại Lý Phủ nhé. (188-204)
Các quái trong event rớt :
Tiền Xu
Rương Huyền Thoại Anh Hùng

Mỗi Mốc thời gian sẽ có 3 đợt quái xuất hiện. 5 Phút sẽ có thêm 1 đợt quái !
18h00Sát Phá LangNgạc Hà
8h30
9h00
9h30
10h00
10h30
11h00
11h30
12h00
12h30
13h00
13h30
14h00
14h30
15h00
15h30

23h00 Trận Cuối
Tiêu Dao CốcBáo danh bằng vô hạn truyền tống phùTiền Xu
Trùng Sinh Đơn
00h30
01h30
02h30
03h30
04h30
02h30
06h30
09h30
10h30
11h30
21h30
13h30
14h30
15h30
16h30
17h30
22h30
23h30
Bạch Hổ Đường(Báo danh) Báo danh bằng vô hạn truyền tống phù KNB Bạch Hổ Đường mang đến NPC Cổ Thiên Lạc đổi đồng thường.
10h50
14h50
17h50
20h50
22h50
Tống Kim Báo danh bằng vô hạn truyền tống phù Tống Kim Điêu Tượng – Giành Tượng Đại Nguyên Soái
Đúng giờ phải vào điểm danh mới được vào trận. Nếu không điểm danh không được phép vào tham chiến.Mở Truyền Tống Phù >> Chiến Trường Tống Kim.Đến NPC Báo Danh để Báo DanhĐúng giờ tròn sẽ bắt đầu khai chiến 10h50 14h50 17h50 20h50
Loạn Chiến.
19h00 Thứ 2 4 6
Loạn ChiếnTiến hành Báo Danh  ở NPC HOẠT ĐỘNG MA VŨ THẦN KIẾM tại Thành Chính vào tối 19h00 Tiến hành Báo Danh  ở NPC HOẠT ĐỘNG MA VŨ THẦN KIẾM tại Thành Chính vào tối 19h00 thứ 2-4-6. 19h15 bắt đầu trận
Luật trong LOẠN CHIẾN
Báo Danh trong 15 phút
19h15 tiến hành vào vòng GIỮ XE, có 4 vòng GIỮ XE
Sau 4 vòng GIỮ XE, anh hùng phải cố gắng đánh sao để được trong TOP 1-16. Để được xếp vào vòng loại 16
Vào được vòng 16 các anh hùng sẽ được xếp THEO CẶP từ LÔI ĐÀI 1 >>LÔI ĐÀI 8.
8 CẶP ĐẤU đó sẽ chọn ra 8 NGƯỜI CHIẾN THẮNG để vào vòng 8 CƯỜNG
4 CẶP ĐẤU đó sẽ chọn ra 4 NGƯỜI CHIẾN THẮNG để vào vòng 4 CƯỜNG
2 CẶP ĐẤU đó sẽ chọn ra 2 NGƯỜI CHIẾN THẮNG để vào vòng CHUNG KẾT
Vòng chung kết là vòng 1 vs 1. 1 hạ 1, người kia chiến thắng. Đặt trong trường hợp hết giờ mà vẫn chưa giết được nhau (HÒA). Thì người gây ra sát thương cao hơn sẽ ĐOẠT TÂN VƯƠNG.
Khung GiờBOSSMapQuà Khi Tiêu Diệt
10h00Khưu Ma Trí Ngạc Hà

Tọa Độ : Đến NPC Hoạt Động (Phượng Tường Phủ) >> Vào Bản Đồ Ngạc Hà. Ấn TAB sẽ hiện rõ các tọa độ của BOSS
20 Tiền Xu
15 Lam Long Đơn
10 Trùng Sinh Đơn
10 Rương Huyền Thoại Anh hùng
1400Đa Nhĩ Hãn Ngạc Hà

Tọa Độ : Đến NPC Hoạt Động (Phượng Tường Phủ) >> Vào Bản Đồ Ngạc Hà. Ấn TAB sẽ hiện rõ các tọa độ của BOSS
30 Tiền Xu
20 Lam Long Đơn
20 Trùng Sinh Đơn
20 Rương Huyền Thoại Anh hùng
16h00Ác Nhân Cốc Ngạc Hà

Tọa Độ : Đến NPC Hoạt Động (Phượng Tường Phủ) >> Vào Bản Đồ Ngạc Hà. Ấn TAB sẽ hiện rõ các tọa độ của BOSS
40 Tiền Xu
20 Lam Long Đơn
30 Trùng Sinh Đơn
30 Rương Huyền Thoại Anh hùng
20h00Ngọc La Sát Ngạc Hà

Tọa Độ : Đến NPC Hoạt Động (Phượng Tường Phủ) >> Vào Bản Đồ Ngạc Hà. Ấn TAB sẽ hiện rõ các tọa độ của BOSS
50 Tiền Xu
30 Lam Long Đơn
40 Trùng Sinh Đơn
40 Rương Huyền Thoại Anh hùng
22h00Ma Long Ngạc Hà

Tọa Độ : Đến NPC Hoạt Động (Phượng Tường Phủ) >> Vào Bản Đồ Ngạc Hà. Ấn TAB sẽ hiện rõ các tọa độ của BOSS
60 Tiền Xu
50 Lam Long Đơn
60 Rương Huyền Thoại Anh Hùng
50 Trùng Sinh Đơn
Khung Giờ Mở Cửa Địa Ngục Ma VươngChi Tiết
06h00
07h00
08h00
18h00
19h00
20h00
Đến NPC Ma Vũ Thần Kiếm >> BOSS địa ngục ma vương

Cần <Lệnh Bài Ma Vương>. Mỗi lần vào sẽ mất 1 <Lệnh Bài Ma Vương>. Vào phó bản nếu chết phải về thành chính, vào lại mất thêm 1 <Lệnh Bài Ma Vương>.

Tiêu diệt 1 Tiểu Ma sẽ được 20000 Đồng Thường
Phá được 1 Cửa Tháp cũng sẽ nhận được 20000 Đồng.
Sau khi phá được 4 Cửa Tháp. Boss Ác Ma Ma Vương sẽ xuất hiện
Kết liễu BOSS Ma Vương anh hùng nhận được :
1000 Trùng Sinh Đơn
10 Rương Huyền Thoại Anh Hùng
1000 Lam Long Đơn
30 Tiền Xu
1 Rương LB Trùng Sinh
BOSS Hoàng KimThời gian Xuất Hiện
BOSS 55 (Vô Hạn Truyền Tống Phù >> Map Luyện Công 45)

Cao Sĩ Hiền ( Ngẫu Nhiên Xuất Hiện Ở Bản Đồ :Cửu Lão Động 2, Trong Bách Hoa Trận, Tây Bờ Hồ Trúc Lâm )

Vạn Lão Điên ( Ngẫu Nhiên Xuất Hiện Ở Bản Đồ :Cửu Lão Động 2, Trong Bách Hoa Trận, Tây Bờ Hồ Trúc Lâm )

Vân Tuyết Sơn ( Ngẫu Nhiên Xuất Hiện Ở Bản Đồ : Giữa Yến Tử Ổ, Tây Rừng Nguyên Sinh, Tây Bắc Lư Vĩ Đãng )

Hình Bổ Đầu ( Ngẫu Nhiên Xuất Hiện Ở Bản Đồ : Giữa Yến Tử Ổ, Tây Rừng Nguyên Sinh, Tây Bắc Lư Vĩ Đãng )

Dương Liễu ( Ngẫu Nhiên Xuất Hiện Ở Bản Đồ : Hoàng Lăng kim Quốc 2, Tây Long Hổ Huyễn Cảnh, Tây Tháp Lâm )

BOSS Rớt : Tiền Đồng May Mắn Đại, Rương Huyền Thoại Anh Hùng
02h00
09h30
15h30
19h30
22h30
BOSS 75 (Vô Hạn Truyền Tống Phù >> Map Luyện Công 75)

Thần Thương Phương Vãn ( Ngẫu Nhiên Xuất Hiện Ở Bản Đồ : Hoàng Lăng Đoàn Thị, Phong Lăng Độ, Mê Cung Sa Mạc )

Triệu Ứng Tiên ( Ngẫu Nhiên Xuất Hiện Ở Bản Đồ : Cửu Nghi Khê, Phong Lăng Độ, Mê Cung Sa Mạc )

Hương Ngọc Tiên ( Ngẫu Nhiên Xuất Hiện Ở Bản Đồ : Phong Lăng Độ, Kiếm Các Thục Đạo, Cửu Nghi Khê)

Man Tăng Bất Giới Hòa Thượng ( Ngẫu Nhiên Xuất Hiện Ở Bản Đồ : Cửu Nghi Khê, Thục Cương Sơn, Kiếm Các Thục Đạo)

Nam Quách Nho ( Ngẫu Nhiên Xuất Hiện Ở Bản Đồ : Kê Quán Động, Kiếm Các Thục Đạo, Hoàng Lăng Đoàn Thị)

Tiền Đồng May Mắn Đại, Rương Huyền Thoại Anh Hùng
02h02
09h32
15h32
19h32
22h32
BOSS 95 (Vô Hạn Truyền Tống Phù >> Map Luyện Công 95)

Nhu Tiểu Thúy : ( Ngẫu Nhiên Xuất Hiện Ở Bản Đồ : Sắc Lặc Xuyên, Thục Cương Bí Cảnh, Miêu Lĩnh,Hoa Sơn, Vũ Lăng Sơn )

Trương Thiện Đức: ( Ngẫu Nhiên Xuất Hiện Ở Bản Đồ : Sắc Lặc Xuyên, Thục Cương Bí Cảnh, Miêu Lĩnh, Gia Dụ Quan, Vũ Lăng Sơn )

Giả Giật Sơn ( Ngẫu Nhiên Xuất Hiện Ở Bản Đồ : Sắc Lặc Xuyên, Vũ Di Sơn, Thục Cương Bí Cảnh.Phong Đô Quỷ Thành, Miêu Lĩnh )

Ô Sơn Thành ( Ngẫu Nhiên Xuất Hiện Ở Bản Đồ : Vũ Di Sơn, Phong Đô Quỷ Thành,Gia Dụ Quan, Vũ Lăng Sơn, Hoa Sơn )

Trần Vô Mệnh ( Ngẫu Nhiên Xuất Hiện Ở Bản Đồ : Vũ Di Sơn, Phong Đô Quỷ Thành, Gia Dụ Quan, Vũ Lăng Sơn, Hoa Sơn )

Tiền Đồng May Mắn Đại, Rương Huyền Thoại Anh Hùng
15h35
19h35
22h35
Tầng LăngVật Phẩm Rơi RaThời Gian
Quái Nhỏ Nguyên Liệu Nâng Pháp Bảo Nhật Nguyệt HồnNgẫu Nhiên Trong Ngày
BOSS Tinh Anh Tiền Đồng may Mắn (Đại)
Ngẫu nhiên 5-10 Rương Huyền Thoại Anh Hùng
15h35
22h35
BOSS 5 Hệ Tiền Đồng may Mắn (Đại)
Ngẫu nhiên 5-10 Rương Huyền Thoại Anh Hùng
15h35
22h35
Tầng Thủy HoàngĐá Thần Sa
Đá Huyền Thiết
Trùng Sinh Đơn
15h00
22h00
HầmVật Phẩm Rơi RaCách Vào Hầm
Thiên Quỳnh CungTiền Xu
Trùng Sinh Đơn
– Chuột Phải Vào <Vô Hạn Truyền Tống Phù> >> Map Luyện Công >> Cấp 15 >> Kỳ Liên Sơn
– Chuột phải vào <Lệnh Bài Thiên Quỳnh Cung> và mở hầm
– Lưu ý: Cần Tạo tổ Đội
Vạn Hoa CốcTiền Xu
Trùng Sinh Đơn
– Chuột Phải Vào <Vô Hạn Truyền Tống Phù> >> Map Luyện Công >> Cấp 5 >> Chiến Trường Cổ
– Chuột phải vào <Lệnh Bài Vạn Hoa Cốc> và mở hầm
– Lưu ý: Cần Tạo tổ Đội

__________________________________
Trân trọng
Thiên Phụng Kiếm
kiemthethienphung.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp