Liên Thông Hoàng Phụng về Bá Phụng (18/10)

08-10-2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Các anh hùng Hoàng Long vui lòng inbox cho ADMIN qua page để báo danh các tài khoản để gộp qua máy chủ Bá Phụng

Cú Pháp : tài khoản game

__________________________________
Trân trọng
Thiên Phụng Kiếm
kiemthethienphung.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp