Nạp Thẻ Và Quà Mốc Nạp

Chuyển Khoản Nhận Thêm 50% Đồng Thường

Lưu Ý Chuyển Khoản Ghi Chú: Tên TK + Tên NV + SV Đang Chơi
Chủ Tài KhoảnNgân Hàng/ Ví MOMOSố Tài Khoản
Lê Mạnh QuỳnhAribank2000206448345
Lê Mạnh QuỳnhBIDV56510000287110
Lê Mạnh QuỳnhVietcombank1016178759
Lê Mạnh QuỳnhACB17541177
Lê Mạnh QuỳnhVí MOMO0704487300
X-StudioPaypalhasagidaxu@gmail.com
Lê Mạnh QuỳnhAir Pay22030999Q
Lê Mạnh QuỳnhZalo Pay0704487300
  • Anh em có thể ghé các điểm nạp FPT Shop, Thế Giới Di Động, Viettel Pay để nạp tiền vào GAME qua SDT 0704487300 (MOMO) hoặc các STK Ngân Hàng Phía Trên
  • Trường Hợp Anh Em ở nước ngoài có thể nạp qua Paypal hoặc dịch vu Money Gram ở các ngân hàng.

———————–

TỈ LỆ NẠP ĐỒNG (Chuyển Khoản nhận thêm 50% Đồng Thường)

ATM/ Ví điện tử/ QRcode nhận được
Mệnh giá thẻ (VNĐ)ĐồngMã khuyến mãi
100,0001500v1000 Tiền Xu & 10 Bùa Bảo Toàn
200,0003000v2000 Tiền Xu & 20 Bùa Bảo Toàn
300,0004500v3000 Tiền Xu & 30 Bùa Bảo Toàn
500,0007500v5000 Tiền Xu & 50 Bùa Bảo Toàn
1,000,00015000v10000 Tiền Xu & 100 Bùa Bảo Toàn
Thẻ Cào nhận được
Mệnh giá thẻ (VNĐ)ĐồngMã khuyến mãi
100,0001000v1000 Tiền Xu & 10 Bùa Bảo Toàn
200,0002000v2000 Tiền Xu & 20 Bùa Bảo Toàn
300,0003000v3000 Tiền Xu & 30 Bùa Bảo Toàn
500,0005000v5000 Tiền Xu & 50 Bùa Bảo Toàn
1,000,00010000v10000 Tiền Xu & 100 Bùa Bảo Toàn

Các Gói Quà Nạp Lần Đầu

Mốc NạpQuà Nạp
50 000 VND1 Túi Tiền Xu Lớn (Mở Nhận 100 Tiền Xu)
1 Túi Nguyên Liệu Kinh Mạch (Mở Nhận 100 Nguyên Liệu Kinh Mạch)
1 Túi Nguyên Liệu Thú Cưỡi (Mở Nhận 1000 Nguyên Liệu Thú Cưỡi)
10 Lệnh Bài Vận Tiêu
1 Túi Nguyên Liệu Huy Chương (Mở Nhận 1000 Nguyên Liệu Huy Chương)
1 Túi Nguyên Liệu Thần Binh (Mở Nhận 5000 Nguyên Liệu Thần Binh)
1 Túi Nguyên Liệu Hầu Vương (Mở Nhận 1000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Hầu Vương)
1 Túi Nguyên Liệu Nâng [Pháp Bảo] Nhật Nguyệt Hồn (Mở Nhận 500 Nguyên Liệu)
5 Túi Nguyên Liệu Huy Chương (Mở Nhận 1000 Nguyên Liệu Huy Chương)
5 Túi Nguyên Liệu Thần Binh (Mở Nhận 5000 Nguyên Liệu Thần Binh)
50 Lệnh Bài Ma Vương
50000 Bảo Châu Kim Hoàng (Nâng Cấp Bảo Châu)
100 000 VND4 Trứng Thú Cưng Theo Sau
5 Túi Tiền Xu Lớn
5 Túi Nguyên Liệu Kinh Mạch
5 Túi Nguyên Liệu Thú Cưỡi
1 Túi Đá Thần Sa Lớn (Mở Nhận 500 Đá Thần Sa)
1 Túi Đá Huyền Thiết Lớn (Mở Nhận 500 Đá Huyền Thiết)
1 Túi Dị Dung Thạch (Mở Nhận 500 Dị Dung Thạch)
50 Lệnh Bài Vận Tiêu
1 Thánh Linh Tích Hồn Trung (Dung Luyện Từ 1000 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn)
1 Chân Nguyên Tu Luyện Trung (Dung Luyện Từ 1000 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn)
5 Túi Nguyên Liệu Hầu Vương (Mở Nhận 1000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Hầu Vương)
5 Túi Nguyên Liệu Nâng [Pháp Bảo] Nhật Nguyệt Hồn (Mở Nhận 500 Nguyên Liệu)
5 Túi Nguyên Liệu Huy Chương (Mở Nhận 1000 Nguyên Liệu Huy Chương)
5 Túi Nguyên Liệu Thần Binh (Mở Nhận 5000 Nguyên Liệu Thần Binh)
100 Lệnh Bài Ma Vương
5000 Trùng Sinh Đơn (Trùng Sinh)
100000 Bảo Châu Kim Hoàng (Nâng Cấp Bảo Châu)
Kích Hoạt Tính Năng: Bảo Châu
50000 Mảnh Ngoại Trang
200 000 VND100000 Mảnh Ngoại Trang
500 Tiền Xu
Rương Phi Phong Vô Thần (Vĩnh Viễn)
500 000 VND1000 Tiền Xu
1 000 000 VNDRương Phi Phong Phong Vân Vương Giả (Vĩnh Viễn)
1 Trứng Thú Cưng Thanh Long
2000 Tiền Xu
2 000 000 VND4000 Tiền Xu
4 Trứng Thú Cưng : Thiên Thần, Sư Muội, Mã Tiểu Cư, Thạch Thanh Lộ
3 000 000 VND5000 Tiền Xu
Ánh Trăng Thanh Sương SSS – 30 Ngày (Thú Cưỡi)
Địa Vương Ngục Kỳ SSS – 30 Ngày (Thú Cưỡi)
Phi Phong Phong Vũ – Ngọc Vũ (Vĩnh Viễn)
5 000 000 VNDThú Cưng Theo Sau – KIM HẦU
10000 Tiền Xu

Gói Quà Nguyên Liệu (Nạp Mốc Nào Nhận Mốc Đó – Không Tích Lũy)

Mốc NạpPhần Thưởng
100.000 VNĐ

666 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
700 Dị Dung Thạch
7000 Lam Long Đơn
700 Rương Bí Tịch Trấn Phái
700 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thú Cưỡi
700 Nguyên Liệu Kinh Mạch, Trùng Sinh
700 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
700 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
700 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
700 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Thần Binh
700 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Huy Chương
700 Nguyên Liệu Nâng Hầu Vương
200.000 VNĐ

1400 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
1400 Dị Dung Thạch
14000 Lam Long Đơn
1400 Rương Bí Tịch Trấn Phái
1400 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thú Cưỡi
1400 Nguyên Liệu Kinh Mạch, Trùng Sinh
1400 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
1400 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
1400 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
1400 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Thần Binh
1400 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Huy Chương
1400 Nguyên Liệu Nâng Hầu Vương
300.000 VND

2000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
20000 Lam Long Đơn
2000 Rương Bí Tịch Trấn Phái
2000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thú Cưỡi
2000 Nguyên Liệu Kinh Mạch, Trùng Sinh
2000 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
2000 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
2000 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
2000 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Thần Binh
2000 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Huy Chương
2000 Nguyên Liệu Nâng Hầu Vương
500.000 VNĐ

3000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
3000 Dị Dung Thạch
30000 Lam Long Đơn
3000 Rương Bí Tịch Trấn Phái
3000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thú Cưỡi
3000 Nguyên Liệu Kinh Mạch, Trùng Sinh
3000 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
3000 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
3000 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
3000 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Thần Binh
3000 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Huy Chương
3000 Nguyên Liệu Nâng Hầu Vương
1.000.000 VNĐ

6000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
6000 Dị Dung Thạch
60000 Lam Long Đơn
6000 Rương Bí Tịch Trấn Phái
6000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thú Cưỡi
6000 Nguyên Liệu Kinh Mạch, Trùng Sinh
6000 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
6000 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
6000 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
6000 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Thần Binh
6000 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Huy Chương
6000 Nguyên Liệu Nâng Hầu Vương
2.000.000 VNĐ

13000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
13000 Dị Dung Thạch
130000 Lam Long Đơn
13000 Rương Bí Tịch Trấn Phái
13000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thú Cưỡi
13000 Nguyên Liệu Kinh Mạch, Trùng Sinh
13000 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
13000 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
13000 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
13000 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Thần Binh
13000 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Huy Chương
13000 Nguyên Liệu Nâng Hầu Vương
3.000.000 VNĐ

20000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
200000 Lam Long Đơn
20000 Rương Bí Tịch Trấn Phái
20000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thú Cưỡi
20000 Nguyên Liệu Kinh Mạch, Trùng Sinh
20000 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
20000 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
20000 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
20000 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Thần Binh
20000 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Huy Chương
20000 Nguyên Liệu Nâng Hầu Vương

Bảng Giá Cấp VIP (Có Tích Lũy)

CẤP VIPTÍCH NẠPQUÀ MỐC
1100 000 VND20000 Mảnh Ấn
500 Tiền Xu
Danh Hiệu: Thành Viên Thân Thiết
2200 000 VND40000 Mảnh Ấn
1000 Tiền Xu
Danh Hiệu : Nhà Tài Trợ Đồng

3500 000 VND60000 Mảnh Ấn
Trứng Thú Cưng: Thỏ Tinh & Dị Thú
Rương Trang Bị DH Ma Thần +1
1500 Tiền Xu
Danh Hiệu: Nhà tài trợ bạc
41 000 000 VNDRương Trang Bị DH Ma Thần +2
3000 Tiền Xu
100000 Mảnh Ấn
Danh Hiệu: Nhà tài trợ vàng
53 000 000 VNDRương Trang Bị DH Ma Thần +3
5000 Tiền Xu
Danh Hiệu: Nhà tài trợ bạch kim
66 000 000 VNDRương Trang Bị DH Ma Thần +4
Trứng Thú Cưng: Huyền Vũ
10000 Tiền Xu
Danh Hiệu: Nhà Tài Trợ Kim Cương 1
78 000 000 VNDRương Trang Bị DH Ma Thần +5
20000 Tiền Xu
Danh Hiệu: Nhà Tài Trợ Kim Cương 2
812 000 000 VND Rương Trang Bị DH Vô Cực
Trứng Thú Cưng: Chu Tước
40000 Tiền Xu
Danh Hiệu: Nhà Tài Trợ Kim Cương 3
916 000 000 VND Rương Trang Bị DH Đế Vương
60000 Tiền Xu
Danh hiệu: Nhà Tài Trợ Kim Cương 4
1021 000 000 VNDRương Trang Bị DH Vô Nguyên
110 000 Tiền Xu
1 Lần Đổi Tên Trang Bị Theo Tên Nhân Vật
1128 000 000 VNDRương Trang Bị DH Thiên Mệnh
200 000 Tiền Xu
Trứng Thú Cưng Bạch Hổ