Thú Cưng Theo Sau

08-05-2019Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

 

Tính năng Thú Cưng – một tính năng mới, độc đáo, và sẽ hỗ trợ Huynh Đệ thuận tiện hơn trong quá trình tham gia phiêu lưu cùng thế giới Kiếm Thế.

ĐIỀU KIỆN NHẬN RƯƠNG THÚ CƯNG + KÍCH HOẠT THẺ THÚ CƯNG:

Nhận TIỂU GẤU TRÚC trong code LIKE SHARE bài viết máy chủ mới

Vật phẩm Thông tin chi tiết
Tiểu Gấu Trúc Thu thập: Có trong CODE LIKE SHARE Bài Viết Máy Chủ Mới

 

Cách Kích Hoạt: Đến NPC Cổ Phong Hà (Phượng Tường 220.221) >>Thú Cưng Theo Sau>>Kích Hoạt Thú Cưng Theo Sau>>Kích Hoạt Gấu Trúc

Chuột phải vài Item Tiểu Gấu Trúc

Gọi Tiêu Gấu Trúc Ra

Nâng Cấp Các Skill Của Thú Cưng

Hình Ảnh Mô tả
Nguyên Liệu Một Lần Nâng Cấp
  • 10 Lam Long Đơn – Thiên Dẫn
  • 500 Vạn Đồng Thường
Cách Nâng Cấp
  • Nâng Cấp Tại NPC Cơ Quan Nâng Cấp
    >>Nâng Cấp SKILL Thú Cưng Theo Sau

Nâng Cấp DANH VỌNG Của Thú Cưng

Hình Ảnh Mô tả
Nguyên Liệu Một Lần Nâng Cấp
  • 100 Lệnh Bài Danh Vọng Thú Cưng
  • 100 Huy Chương Thú Cưng
  • 100 Tiến Cấp Đơn
  • 500 Vạn Đồng Thường

Các Nguyên liệu trên được mở trong Ruong Nguyên Liệu Thú Cưng (Ăn EVENT Mốc Cuối). Vận Tiêu. BOSS 5 Ải Ma Đạo

   

 MỘT SỐ THÚ CƯNG THEO SAU

TIỂU XÀ TINH
 
YÊU TINH
 
HỒ LỘ
 
THỎ TINH
 
DỊ THÚ
 
SƯ MUỘI
 
THIÊN THẦN
 
MÃ TIỂU CƯ
 
THẠCH THANH LỘ
 
THANH LONG
 
HUYỀN VŨ
 
CHU TƯỚC
 
KỲ LÂN
 
 

__________________________________
Trân trọng
Thiên Phụng Kiếm
kiemthethienphung.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp