[Hướng Dẫn] Tống Kim Điêu Tượng

24-05-2019Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

  • Danh Hiệu TOP 1 Tống Kim

 

I. Thời gian chiến trường

Loại Chiến TrườngThời Gian
Tống Kim Điêu Tượng – Tam Kỳ Lân10h50
14h50
17h50
20h50
22h50

II. Phần thưởng

1. Phần thưởng tích lũy trận

Mức Tích LũyPhần Thưởng
100020 Tiền Xu
200050 Tiền Xu
3000100 Tiền Xu

2. Phần thưởng khi kết thúc Tống Kim

Xếp HạngPhần ThưởngHình thức nhận quà

1Danh Hiệu “Tinh Anh” (1 Ngày)
120 Lệnh bài kỹ năng bí truyền
120 Đá Thần Sa
120 Đá Huyền Thiết
120 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
120 Nguyên Liệu Nâng Thú Cưới
120 Nguyên Liệu Nâng Kinh Mạch
120 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
120 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
120 Nguyên Liệu Train EVENT Mỗi Loại
240 Nguyên Liệu Nâng Cấp Huy Chương
240 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thần Binh
240 Nguyên Liệu Nâng Cấp Hầu Vương
10 Chiến Thư Mật Thất Du Long
500  Tiền Xu
22 Rương Thạch Kim
22 Rương Kim Ấn
240 Bảo Châu Kim Hoàng
240 Phụng Hoàng Thiên Dẫn
5200 Lam Long Đơn
15000 <Mảnh Ngoại Trang>
220 Chiến Thần
6 Rương Bảo Thạch Trung
6 Rương Bảo Thạch Cao
Nhận trục tiếp sau khi hết trận

2120 Lệnh bài kỹ năng bí truyền 
120 Đá Thần Sa
120 Đá Huyền Thiết
120 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
120 Nguyên Liệu Nâng Thú Cưới
120 Nguyên Liệu Nâng Kinh Mạch
120 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
50 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
120 Nguyên Liệu Train EVENT Mỗi Loại
240 Nguyên Liệu Nâng Cấp Huy Chương
240 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thần Binh
240 Nguyên Liệu Nâng Cấp Hầu Vương
20 Chiến Thư Mật Thất Du Long
250 Kinh Nghiệm Đơn Đại
500 Tiền Xu
10000 <Mảnh Ngoại Trang>
120 Chiến Thần
2 Rương Bảo Thạch Trung
Nhận trục tiếp sau khi hết trận

3120 Lệnh bài kỹ năng bí truyền 
120 Đá Thần Sa
120 Đá Huyền Thiết
120 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
120 Nguyên Liệu Nâng Thú Cưới
120 Nguyên Liệu Nâng Kinh Mạch
120 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
120 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
120 Nguyên Liệu Train EVENT Mỗi Loại
240 Nguyên Liệu Nâng Cấp Huy Chương
240 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thần Binh
240 Nguyên Liệu Nâng Cấp Hầu Vương
10 Chiến Thư Mật Thất Du Long
250 Kinh Nghiệm Đơn Đại
150 Tiền Xu
20 Rương Thạch Kim
20 Rương Kim Ấn
240 Bảo Châu Kim Hoàng
240 Phụng Hoàng Thiên Dẫn
300 Tiền Xu
10000 <Mảnh Ngoại Trang>
120 Chiến Thần
2 Rương Bảo Thạch Trung
Nhận trục tiếp sau khi hết trận

4-10120 Lệnh bài kỹ năng bí truyền 
120 Đá Thần Sa
120 Đá Huyền Thiết
120 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
120 Nguyên Liệu Nâng Thú Cưới
120 Nguyên Liệu Nâng Kinh Mạch
120 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
120 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
120 Nguyên Liệu Train EVENT Mỗi Loại
120 Nguyên Liệu Nâng Cấp Huy Chương
120 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thần Binh
120 Nguyên Liệu Nâng Cấp Hầu Vương
20 Chiến Thư Mật Thất Du Long
200 Tiền Xu
4000 <Mảnh Ngoại Trang>
120 Chiến Thần
1 Rương Bảo Thạch Trung
Nhận trục tiếp sau khi hết trận

3. Phần thưởng ôm điêu tượng

  • Khi phe chiếm được trụ những người cùng phe khi đứng gần bảo vệ trụ sẽ nhận được phần thưởng
Phần thưởng mỗi 45 Giây
2500 Đồng Thường
10 Mảnh Ấn
5 Lam Long Đơn
5 Trùng Sinh Đơn

__________________________________
Trân trọng
Thiên Phụng Kiếm
kiemthethienphung.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp